Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Als de mate van dementie toeneemt, bestaat de kans dat de persoon met dementie situaties minder goed kan overzien en het risico op gevaar slechter kan inschatten. Zo zijn er allerlei situaties te bedenken die gevaarlijk kunnen zijn. Soms kun je met kleine maatregelen ongelukken voorkomen. Bij Het Andere Wonen Waalre zijn we daarom continue opzoek naar een optimale balans tussen welzijn, vrijheid en veiligheid. Hoe bied je mensen optimale vrijheid van leven en keuzes en bied je tegelijkertijd een veilige omgeving waarin de zorg geboden wordt? Dit is een onophoudelijke zoektocht waarbij het ervaren van een positieve gezondheid altijd als uitgangspunt geldt.

Positieve gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor worden oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit gezocht. Om de juiste afweging te maken tussen welzijn, vrijheid en veiligheid is het allereerst van belang de mens echt goed te kennen en goed contact met diens naasten te hebben.

Veiligheid gaat niet over volledige beheersing en uitbanning van risico’s, maar over optimale risicoreductie. Juist in het licht van samenredzaamheid en kwaliteit van leven nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico’s.